اعتراض جامعه هتلداران ایران به اعمال نفوذ مدیران میراث‌فرهنگی در بخش‌خصوصی/رییس جامعه هتلداران ایران: انتخابات جامعه هتلداران کرمان مهندسی شده است و باید ابطال شود

0 انتشار:

صدای میراث: هتلداران کرمان ۱۰ روز پیش با برگزاری یک انتخابات، انجمن هتلداران خود را تبدیل به جامعه هتلداران کردند تا در زیرمجموعه قوانین جامعه هتلداران ایران فعالیت کنند. اما جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه هتلداران ایران به صدای میراث گفته است که انتخابات جامعه هتلداران ایران به دلیل رعایت نکردن قوانین و ضوابط جامعه هتلداران ایران رسمیت ندارد و باید ابطال شود.

رییس جامعه هتلداران ایران، انتخابات برگزار شده در جامعه هتلداران استان کرمان را انتخابات مهندسی شده از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان اعلام کرد و گفت: از نظر جامعه هتلداران ایران تشکیل جامعه هتلداران استان کرمان با انتخابات مهندسی شده رسمیت ندارد و انتخابات این جامعه باید ابطال و مجدد برگزار شود.

براساس آنچه حمزه زاده اعلام کرده است، برخی اعضای انتخاب شده حتی پروانه هتلداری هم ندارند که این موضوع مخالف ضوابط جامعه هتلداران ایران است.

او گفت: براساس قوانین جامعه هتلداران ایران جوامع هتلداری کشور باید دارای یک هیات موسس باشند و پس از معرفی به سازمان میراث‌فرهنگی به تدوین اساسنامه بپردازند و اساسنامه را نیز در مجمع فوق‌العاده جامعه هتلداری خود با حضور تمامی هتلداران استان به تصویب برسانند. پس از این مراحل، کاندیداهای هیات مدیره با توجه به ضوابط جامعه هتلداران ایران در انتخابات ثبت نام‌می‌کنند و آگهی برپایی انتخابات در روزنامه منتشر و پس از آن رییس سنی برای هدایت جلسه انتخابات از خود هتلداران تشکیل می‌شود و اداره میراث فرهنگی استان نیز تنها به عنوان ناظر در این جلسات حضور دارد.

وی گفت: در انتخابات کرمان اداره کل میراث‌فرهنگی آن استان انتخابات مهندسی شده برگزار کرده است که جامعه هتلداران ایران با صدور بیانیه‌ای دخالت آن اداره کل در  برگزاری انتخابات جامعه هتلداران استان کرمان را محکوم کرده است.

حمزه زاده افزود: انتخابات جامعه هتلداران در سراسر کشور باید طبق توافقات قبلی و فرایند تعریف شده انجام شود نه این که ادارات کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری استان‌ها در این روند دخالت کنند.

به گفته رییس جامعه هتلداران ایران، در انتخابات جامعه هتلداران استان کرمان نه تنها مجمع‌ فوق‌العاده برای تایید اساسنامه تشکیل نشده است، بلکه حتی برخی کاندیداها پروانه هتلداری هم نداشتند و مهمتر از این موارد، سرپرست معاونت گردشگری استان کرمان که تنها باید به عنوان ناظر در جلسه حضور می‌یافت، ریاست  سنی انتخابات جامعه هتلداری استان کرمان را برعهده گرفته است که تخلف واضح در رعایت موازین و قوانین مرتبط با تشکیل جامعه هتلداران ایران است.

حمزه زاده تاکید کرد: انتخابات هیات مدیره جامعه هتلداران استان کرمان به دلیل همین ایرادات باید از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ابطال و انتخابات بار دیگر با رعایت موازین قانونی برگزار شود.

جامعه هتلداران ایران همچنین در بیانیه‌ای اعمال نفوذ و دخالت مدیران کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان‌ها و معاونین گردشگری آن‌ها را محکوم کرده است.

در بیانیه جامعه هتلداران ایران که در پی برگزاری انتخابات هیات مدیره جامعه هتلداران استان کرمان به صدای میراث ارسال شد آمده است: «در این دوران که بوسیله استکبار جهانی، خاصه آمریکای جهانخوار تحت تحریم‌های ناعادلانه قرار گرفته‌ایم، عقیده داریم صنعت گردشگری و هتلداری یکی از کوتاه‌ترین مسیرها جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور است که لازمه تحقق این امر دشوار، استفاده از کلیه ابزارهای قانونی و تقویت تشکل‌های قانونمند صنعت گردشگری و هتلداری است.»

جامعه هتلداران ایران در ادامه بیانیه خود آورده است: «هرچند مدیران اول و متولیان صنعت گردشگری کشور کاملاً به این مهم اعتقاد دارند. امّا گاهی در برخی استان‌های کشور، مدیران کل و معاونین گردشگری آن‌ها با دخالت و اعمال نفوذ، موجبات نگرانی شدید جامعه هتلداران ایران و سایر جوامع و تشکل‌های استانی را فراهم آورده‌اند که نمونه بارز آن انتخابات فرمایشی جامعه هتلداران در استان کرمان است.»

جامعه هتلداران ایران در بیانیه خود اعلام کرد: «ضمن محکوم کردن چنین حرکاتی که زیبنده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور نیست، جامعه هتلداران ایران اعلام می‌کند که کماکان بر تمامی دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هایی که مشترکاً تهیه و به تصویب رسانده است پایبند می‌ماند و عقیده دارد باید با تعامل و احترام متقابل با بخش دولت همکاری کرد.»

جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: «انتظار داریم دولت خدمتگزار طریقی اتخاذ نماید تا احدی به خود اجازه ندهد خدشه به روابط و همکاری خوب بخش خصوصی با دولت وارد کند.»

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید