کمیسیون اصل ۹۰ و شمارش معکوس برای تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه/محمد باریکانی، روزنامه‌نگار

0 انتشار:

محمد باریکانی

روزنامه‌نگار/

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دو روز پیش در گزارشی از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری فعالیت این سازمان را زیر ذره‌بین گذاشت و در بخشی از گزارش خود به دستگاه‌های دیگر از جمله اداره اوقاف و امور خیریه که بخش زیادی از آثار تاریخی کشور را در اختیار دارد و شهرداری‌ها که بولدوزر به جان بافت‌ها و بناهای تاریخی می‌اندازند تاخت.

کمیسیون اصل ۹۰ حتی مجلس را نیز در ایجاد شرایط ناخوشایند در سه بخش میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نوازش کرد که چرا به نتقیح قوانین در سه حوه مرتبط با سازمان میراث‌فرهنگی نپرداخته است.

سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور اما از کنار این گزارش به آرامی عبور کرد و تنها یک بخش از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را که آن هم براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از آمارهای رشد گردشگری ایران تنظیم شده بود برجسته کرد و با عنوان «رشد کمی و کیفی سازمان میراث‌فرهنگی از نگاه نمایندگان ملت»، زیرعنوانی نیز بر این بخش انتخاب و بر خروجی سایت سازمان میراث‌فرهنگی قرار داد که اندکی تعجب‌برانگیز بود. زیرعنوان سازمان میراث‌فرهنگی به عنوان موضع آن سازمان بر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چنین بود: «گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیانگر رشد سازمان میراث‌‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در همه ابعاد است.»

سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور زیرکانه از کنار بخش‌های دیگر یکی از بیسابقه‌ترین گزارش‌های انتقادی مجلس از وضعیت سه حوزه مرتبط با آن سازمان عبور کرد و از انتشار کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بر سایت سازمانی خود خودداری کرد.

اگرچه بخش‌هایی از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که از دو سال پیش در حال تهیه بود و به نظر می‌رسد سال گذشته به پایان رسیده و قرائت آن در صحن علنی مجلس به طول انجامید، دارای آمارهای قدیمی در بخش گردشگری و اطلاعات قدیمی از دیگر بخش‌های فعالیت سازمان میراث‌فرهنگی بود، اما آنچه مهم است، مجلس یکی از انتقادی‌ترین گزارش‌های خود را بر عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی و تمامی دستگاه‌های مرتبط با این سازمان اعم از دولتی و غیردولتی نگاشت.

شاید قرائت گزارش انتقادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وضعیت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در صحن علنی، نشانه‌ای از عزم نمایندگان در تسریع بر تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه باشد. طرحی که رای‌گیری آن به اتمام رسیده و جلسات مشترک با شورای نگهبان نیز به منظور رفع ایرادات و اعلام نظر نهایی آن شورا تا پایان سال گذشته جریان داشت.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد، زمان انتخاب شده برای قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس از عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنیایع‌دستی و گردشگری نشانه پایان جلسات مشترک مجلس و شورای نگهبان باشد و اکنون موعد اعلام نظر نهایی شورای نگهبان برای تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری به وزارتخانه فرا رسیده است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید