نشست مشترک ایران و سازمان جهانی حفاظت از طبیعت برای حفظ جنگل هیرکانی برگزار شد/پلان مدیریتی جنگل هیرکانی سال ۲۰۲۲ به یونسکو ارسال می‌شود

0 انتشار:

صدای میراث: نشست مشترک مشورتی شورای راهبری میراث‌جهانی هیرکانی و مشاور جهانی iucn به شکل مجازی در دفتر معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد و محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی گفت: «نشست با مشاور اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) درخصوص راهکارهای ارتقای حفاظت عرصه‌های میراث‌جهانی جنگل‌های هیرکانی برگزار شد.»

به گزارش وزارت میراث فرهنگی، طالبیان افزود: «در این نشست در خصوص تدقیق محدوده‌های حفاظت‌شده و انطباق حدود و ثغور مرز عرصه‌های ثبت جهانی با محدوده‌های تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور رایزنی کارشناسی انجام و تأکید شد تا حفاظت یکپارچه این محدوده‌ها و ضوابط حفاظتی آن براساس تعهدات مندرج در پرونده ثبت جهانی در دستور کار قرار بگیرد.»

طالبیان تصریح کرد: «در نشست مشترک شورای راهبری میراث جهانی هیرکانی و مشاور جهانی در خصوص مطالعات پلان مدیریتی جنگل‌های هیرکانی رایزنی‌های اولیه انجام شد تا براساس مفاد پرونده ثبت جهانی هیرکانی، تدوین نهایی این سند تا سال ۲۰۲۲ نهایی و برای یونسکو ارسال شود.»

گفتنی است، این نشست با حضور مدیرکل دفتر ثبت آثار، رئیس شورای عالی جنگل، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست، نماینده کمیسیون ملی یونسکو و پرفسور کناپ نماینده بنیاد سوکو و مشاور اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت به شکل مجازی برگزار شد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید