واگذاری بناهای تاریخی به پیشنهاد ادارات کل استانی انجام می‌شود

0 انتشار:

صدای میراث: مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در بازدید از غرفه استان اردبیل از واگذاری بناهای تاریخی با محوریت ادارات کل میراث استانی خبر داد.

به گزارش صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی – فرهنگی، هادی میرزائی با حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری با تاکید بر این موضوع که احیای بناهای تاریخی در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی در کشور است افزود: تعامل با ادارات کل استانی همواره یکی از محور های مورد تاکید در برنامه های صندوق احیا است

میرزائی گفت: در راستای افزایش این تعاملات در حوزه انتخاب نمایندگان صندوق احیاء در استان ها اولویت با مواردی است که مورد تایید استان باشند.

وی افزود: در اولویت های واگذاری و انتخاب سرمایه گذاران دارای صلاحیت تلاش داشته ایم تا نظرات استان را مورد مداقه قرار دهیم. تا در چنین فضایی با کاهش نگرانی ها فضای رقابتی را برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم آوریم.

میرزائی ادامه داد: به واسطه اینکه استان با افراد دارای اعتبار و صلاحیت در حوزه فعالیت های خود بیشتر سر و کار دارند شناسایی سرمایه گذاران صاحب نام و دارای سابقه کار مثبت نیز برای آن ها آسان تر است و می توانند نظرات مشاوره ای صحیحی در این راستا به صندوق بدهند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید