کشف گورستان تاریخی در رامهرمز

0 انتشار:

صدای میراث: کاوش نجات بخشی در مسیر اجرای طرح آبرسانی دشت رامهرمز –محدوده جوبجی به کشف شواهدی از تدفین انسانی و تابوت های سفالین منجر شد که نشان می دهد این بخش از محوطه گورستانی متعلق به دوران تاریخی بوده است.

میثم حسین زاده سرپرست هیئت باستان شناسی امروز «سه شنبه » با اعلام این خبر گفت : کاوش نجات بخشی در مسیر اجرای طرح آبرسانی دشت رامهرمز –محدوده جوبجی با هدف نجات بخشی آثار تاریخی موجود در مسیر اجرای کانال در محدودهعرصه پیشنهادی محوطه تاریخی جوبجی و در ادامه کاوش ها و گمانه زنی های سال ۱۳۹۳ آرمان شیشه گر در محدوده اعلام شده به عرض ۱۰ و طول ۱۵۰ متربرنامه ریزی و آغاز شد.

وی افزود:در نتیجه این مرحله از کاوش ها تاکنون بقایا و شواهد استقرارهای از دوره  ایلام نو، پارتی و اسلامی به همراه شواهدی از تدفین انسانی مربوط به دورهایلامی و پارتی به شکل گورهای چاله ای ساده و تابوت های سفالین به همراه گورنهاده هایی از نوع ظروف سفالین لعابدار و ساده بدست .

این باستان شناس تصریح کرد: برپایه نتایج حاصل از کاوش تابه کنون می توان گفت این بخش از محوطه گورستانی متعلق به دوران تاریخی بوده که در قرون میانیدوران اسلامی نیز مورد استفاده گروه های کوچ نشین قرار گرفته، علاوه بر آن شواهدی از کاربری صنعتی(کارگاه پخت سفال) مشاهده می شود.

کاوش نجات بخشی محدوده جوبجی رامهرمز خوزستان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است .

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید