دومین بازدید میدانی کارشناسان از جنگل های هیرکانی انجام شد

0 انتشار:

دومین بازدید میدانی از سایت های نامزد در پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در استان گیلان با هدف هم افزایی و آگاهی بیشتر مدیران منطقه ای و محلی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ دومین بازدید میدانی از سایت های نامزد در پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی با حضور مدیران ملی پایگاه ها، رئیس گروه میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی و مدیر پروژه پرونده جهانی هیرکانی انجام شد.

«علی قمی اویلی» رئیس گروه میراث طبیعی معاونت میراث فرهنگی  کشور با اعلام این خبر گفت: دومین بازدید میدانی از سایت های نامزد در پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در استان گیلان با هدف تعیین نقاط کنترل میدانی« بنچ مارک ها»، تعیین محل نصب تابلوهای راهنمایی برای سایت، نصب تابلوهای اینفوگرافی و تابلوهای مشخصات کلی سایت و جانمایی آن بر روی نقشه و طبیعت تا قبل از ورود ارزیابان یونسکو انجام شد.

او گفت: همچنین در راستای هم افزایی و آگاهی بیشتر مدیران منطقه ای و محلی در شهرستان هایی که سایت های گشت رود خان در شهرستان فومن و سیاه رود رودبار در شهرستان رودبار قرار گرفته است جلساتی با حضور مدیر کل محیط زیست استان به منظور تعیین محل پایگاه منطقه ای جنگل های هیرکانی و تجهیزات مورد نیاز این دفتر انجام شد.

به گفته رئیس گروه میراث طبیعی معاونت میراث فرهنگی کشور، مذاکراتی نیز با حضور مدیران ملی پایگاه، رئیس گروه میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی و مدیر پروژه پرونده هیرکانی با مدیر کل محیط زیست استان صورت گرفت که نتیجه این مذاکرات قول مساعد و همکاری مدیر کل محیط زیست استان درجهت  تقویت زیرساخت های لازم تا قبل از ورود ارزیابان یونسکو و آگاهی بخشی جوامع محلی و شناخت بیشتر مدیران محلی از سایت های پیشنهادی بود.

آنطور که قمی می گوید: در برنامه آتی این کارگروه کارشناسی، بازدید از سایت های شرق استان مازندران، استان گلستان و استان سمنان دردستور کار قرار گرفته است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید