تصاویر اختصاصی صدای میراث از وضعیت گنبد مسجد ثبت جهانی شده امام اصفهان پیش و پس از مرمت

0 انتشار:

صدای میراث: پس از انتشار گزارش‌های مرتبط با وضعیت مرمت مسجد ثبت جهانی شده امام اصفهان در صدای میراث که در آن وضعیت مرمت این گنبد که منجر به چین‌خوردگی بخش هایی از این اثر ثبت جهانی شده کشور در میدان نقش جهان اصفهان شد و کارشناسان و مرمتگران و فعالان میراث‌فرهنگی نسبت به وضعیت این اثر انتقادات جدی مطرح کردند، علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در گفت‌وگو با صدای میراث حجم خطای مرمتی بر این گنبد را اندک و تا ۶ درصد آن هم در بخش هایی از ترک‌های ۱ تا ۳ این اثر اعلام کرد و گفت: ایرادات مرمت با برچیدن داربست‌های گنبد مشخص شد که پیمانکار ملزم به رفع ایرادات و تحویل بدون ایراد گنبد این اثر ثبت جهانی شده است.

اکنون صدای میراث به تصاویر اختصاصی دست یافته است که وضعیت گنبد مسجد امام اصفهان را پیش از آغاز مرمت و در سال ۹۰ به تصویر کشیده است. تصویری بحرانی از گنبدی که ترک‌های آن ترک برداشته و در حال ریزش بود. اگرچه انتشار این تصاویر در صدای میراث به معنای تایید وضعیت اقدامات مرمتی بر گنبد مسجد امام اصفهان نسیت اما می‌تواند وضعیت این اثر در پیش و پس از مرمت را تا حدودی مشخص کند.

این تصاویر توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برای انتشار اختصاصی در اختیار صدای میراث قرار گرفته است. تصاویر پیش از مرمت به خوبی مشخص می‌کند که وضعیت آثار ثبت جهانی شده میدان نقش جهان اصفهان چه اندازه اسفبار بوده و اقدامات مرمتی فعلی تا چه اندازه توانسته است از حجم خطرات ناشی از ریزش گنبد یکی از مهمترین مساجد واقع در میدان نقش جهان اصفهان که به گفته کارشناسان چکیده هنر هزار سال معماری مسجد در ایران است، بکاهد.

تصاویر کامل در بخش گالری تصاویر بارگزاری شده است. کلیک کنید

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید