واکنش مدیر پایگاه جهانی پارسه و پاسارگاد به گزارش صدای میراث از هجوم دوباره گل‌سنگ‌ها به تخت‌جمشید

0 انتشار:

مدیر پایگاه جهانی پارسه و پاسارگاد از حضور متخصصان بین المللی و کارشناسان گلسنگ شناس در دو محوطه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد خبر داد. او به صدای میراث گفت: نگرانی ها از تاثیرات مخرب گلسنگ ها در این دو محوطه علمی نیست و پارسه و پاسارگاد به طور مداوم در حال پایش هستند.

براساس جدیدترین تصاویر ارسال شده به صدای میراث از محوطه باستانی و ثبت جهانی شده تخت‌جمشید که بیانگر میزان خسارات وارد شده به نقش‌برجسته‌ها و حجاری‌های این محوطه ثبت جهانی شده به دلیل هجوم دوباره گلسنگ‌ها به این محوطه تاریخی کشور بود، «حمیدفدایی» مدیرپایگاه جهانی پاسارگاد و سرپرست محوطه جهانی تخت جمشید در گفت و گویی که صبح امروز با صدای میراث داشت گفت: شناخت گلسنگ ها و میزان آسیب به بناهای تاریخی نیاز به اظهار نظرهای تخصصی دارد. اینکه گلسنگ ها در تخت جشمید و پاسارگاد تا چه حد توسعه پیدا کرده و چقدر در بستر سنگ‌ها نفوذ و تاثیر فرسایشی داشته است نیز نیازمند شناخت و اظهارنظرهای علمی است.

نقش برجسته‌های سربازان هخامنشی در دیواره پلکان‌های ورودی تخت جمشید، تزئینات گل‌های لوتوس و درختان سرو، نقش برجسته نبرد شیر و گاو به عنوان نماد نوروز باستانی، سنگ‌نبشته بزرگ خط میخی و سنگ نگاره معروف پیش‌کش آوران درحالی به دلیل وجود گلسنگ ها دچار فرسایش شده‌اند که مدیر پایگاه جهانی پارسه و پاسارگاد نگرانی از هجوم دوباره گلسنگ ها را بی مورد و غیرعلمی اعلام کرد.

او با تاکید بر اینکه هم اکنون تاثیرات مخرب گلسنگ ها در دو محوطه جهانی پارسه و پاسارگاد به حداقل رسیده افزود: براساس مطالعاتی که از سالها قبل روی گلسنگ‌ها به خصوص در این دو محوطه انجام شده است، میزان تاثیرات مخرب گلسنگ ها در این دو محوطه به حداقل رسیده و می‌توان گفت که مشکل اصلی فرسایش در این دو محوطه تهدید گلسنگ نیست.

فدایی گفت: با توجه اینکه متخصصان گلسنگ‌شناس هم اکنون در محوطه حضور دارند، آسیب‌های احتمالی گلسنگ‌‌ های حداقلی که در محوطه هستند به شدت کنترل و پایش می‌شود.

او همچنین از راه‌اندازی ۲ مرکز پایش در تخت‌جمشید و پاسارگاد خبر داد و گفت: ۲ مرکز پایش گلسنگ در این دو محوطه جهانی و ارزشمند دایر شده که فعالیت اصلی این مرکز در کنار مطالعات و چاپ کتاب اطلس گلسنگ شناسی، ارزیابی مستمر گلسنگ‌های موجود است.

به گفته او، چندی پیش برای پیشگیری و راه حل‌های کنترلی درخواست همکاری با بزرگترین گلسنگ‌شناسان دنیا را داشتیم و ماه گذشته این متخصصان از روند مطالعاتی گلسنگ ها بازدید داشتند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید