گمانه زنی ها در تپه قلعه کردستان آغاز شد

0 انتشار:

تپه قلعه روستای گلالی کردستان در برگیرنده آثاری از دوره های مختلف و آسیب دیده از خاکبرداری برای تهیه خشت و ملاط در سده های پیشین، تعیین عرصه و حریم شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، امیر ساعدموچشی سرپرست هیأت باستان شناسی امروز شنبه با اعلام این خبر گفت : گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قلعه (برج) روستای گلالی شهرستان قروه در استان کردستان به اتمام رسید.

او افزود: به دلیل قرارگیری بافت فرهنگی تپه قلعه روستای گلالی در داخل بافت کنونی روستا و انجام ساخت و سازها این اثر نیازمند تعیین عرصه و پیشنهاد حریم بود.

وی این اثر را چند دوره ای اعلام کرد و اظهار داشت: لایه های فرهنگی آن بر روی تپه طبیعی واقع شده و سفالهای بدست آمده از بررسی سطحی و گمانه های آن بر وجود سفالهای دوره مس و سنگ، دوره مفرغ و دوره های جدیدتر و وبویژه دوران اشکانی و دوره های میانه اسلامی گواهی می دهد.

استادیار دانشگاه پیام نور با بیان اینکه تپه قلعه گلالی در سده های پیشین به دلیل خاکبرداری برای تهیه خشت و ملاط،  مورد آسیب واقع شده گفت :  در داخل بافت معماری قدیمی روستا، سفالهای دوره های مختلف را می توان شاهد بود.

او با اشاره به شناسایی لایه های دوران تاریخی در جانب شرقی تصریح کرد: گمانه زنی این سایت مشخص کرد محدوده اثر در بخش شرقی روستا بیشتر از آن چیزی است که تصور می شد.

گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه قلعه (برج) روستای گلالی شهرستان قروه در استان کردستان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد .

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید