خوسف؛ بافت دست نخورده قجری ایران

0 انتشار:

خوسف روستایی برجای مانده از عهد صفوی است اما زلزله‌ای شدید این روستا را ویران کرد و در عهد قاجار ساکنان روستا دست به‌کار شدند و خانه‌های زیبای قاجاری را بر ویرانه‌های صفوی بنا کردند. حالا آن روستای کاملا قاجاری یکی از دست‌نخورده‌ترین بافت‌های تاریخی کشور را با آثار و بناهای قاجاری دارد. بافت تاریخی این شهر چنان بکر و دست‌نخورده باقی‌مانده است که سازمان میراث فرهنگی

برای حفظ بافت تاریخی‌اش وارد عمل شد و برنامه ویژه حفاظت، مرمت و نگهداری از این روستای عصر صفوی را تدوین کرد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید