Tagged: محمدمیرشکرایی، مردم شناسی، پژوهشگاه، میراث فرهنگی

0

میر شکرایی یکی از اعضای برجسته مرکز مردم شناسی ایران است که پس از انقلاب مشعل مطالعات مردم شناسی را در تداوم فعالیتهای این مرکز روشن نگه داشته و حضوری برجسته در شکل گیری پژوهشکده مردم شناسی و فعالیت های علمی آن داشته اند . «علیرضا حسن زاده»رییس پژوهشکده مردم شناسی با اعلام این مطلب درمراسم بزرگداشت استاد محمد میر شکرایی که از طرف پژوهشگاه برگزارشد افزود:تألیفات ارزشمند استاد میرشکرایی در شناخت عناصر وجلوه های کلیدی فرهنگ و تمدن ایران جایگاه مهم و برجسته ای دارد و نشان دهند ه عشق وی به فرهنگ سرزمین ایران است . وی افزود :نهاد ها و مراکز همکار افتخار دارند مراسم نکوداشت این استاد گرانمایه را به عنوان یکی از عناصر کلیدی مرکز مردم شناسی وپژوهشکده مردم شناسی برگزار کنند . حسن زاده با اشاره به اهمیت جایگاه فعالیت های ارزشمند استاد میر شکرایی در حوزه مردم شناسی گفت: برای ما مردم شناس ها جایگاهوی بنا به دلایل بسیار در خور اهمیت فراوان است . او تصریح کرد : در زمانیکه گسستگی میان فعالیت های مرکز مردم شناسی و از دست رفتن چهره های کلیدی همچون هوشنگ پور کریم ،کاظم سادات اشکه وری و… تنها کسی که ادامه فعالیت ها را با عشق زیاد به فرهنگ ایران دوباره آغاز کرد و این جریان را مدیریت کرد میرشکرایی بود . این مردم شناس خاطر نشان ساخت : به عنوان نمونه هنگامی که کسی به شناخت فرهنگ و شناخت مردم گرایانه فرهنگ اهمیت نمی داداستاد میر شکرایی اولین همایش نوروز را برگزار کرد که در تغییر این نگاه و از بین بردن سوء تفاهمات نقش کلیدی داشت . او گفت :میر شکرایی تلاش کرد مفاهیم این چنینی در جایگاه خودش تبیین شوند و این نگاه های اشتباه از جامعه زدوده شوند . رییس پژوهشکده مردم شناسی ، با اشاره به گره خوردن گفتمان هویت در ایران با مردم شناسی تصریح کرد:  بدون دانش مردم شناسیهویت ایرانی بخشی از تابناکیش را در گفتمان های معاصر از دست می دهد پس تکریم اساتیدی همچون میرشکرایی که به آن خواهیم پرداخت نوعی تکریم فرهنگ و تمدن ایرانی است. مردم شناسی ؛  نگاهی عام و جامع در حوزه فرهنگ و تمدن  سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران نیز در سخنانی با اشاره به زاد روز ابوریحان بیرون که به نام روز ملی مردم شناسی در تقویمرسمی ایران ثبت شده است گفت :ابوریحان بیرونی در رشته های زیادی یکی از مفاخر تمدن و فرهنگ ایران و جهان اسلام است . او بیان این نکته که مردم شناسی یکی از شاخه های علوم اجتماعی ، تاریخ و انسان شناسی به شمار می رود تصریح کرد :  نگاه مردمشناسی بسیار مهم است و تمامی علوم را از جنبه فرای نگاه سایر رشته ها مورد نقد و بررسی قرار می دهند همانطور که ابوریحان عالمبزرگ جغرافیا و فرهنگ زمانه اش  نوع رفتار مردم آن دوره را برای ما مستند نگاری کرده و به جا گذاشته است. رییس ایکوم ایران گفت : مردم شناسی نه بصورت یک پژوهشکده و مرکز مستقل و جدا ، بلکه هر گروهی که در حوزه میراث فرهنگی کشورایران فعالیت دارد از این نگاه می تواند به موضوع خود وارد  شود زیرا که  مردم شناسی هم یک رشته مستقل و هم یک نگاه عام و جامعه درحوزه فرهنگ و تمدن است . او با بیان اینکه این نکوداشت یک اخلاق تاریخی است که باید رسم شود گفت : افرادی که به گذشته و میراث و حفاظت آن اقدام می کنندافرادی هستند که به آینده توجه دارند و نکوداشت میر شکرایی برای آینده مردم شناسی است برای کسانی که در این زمان وارد این حوزهمی شوند و فعالیت می کنند و می توانند از آن به عنوان شاخص یاد کنند . محیط طباطبایی با اشاره به آشنایی ، دوستی و همکاری اش با استاد میر شکرایی از سال ۱۳۷۷ به عنوان رییس پژوهشکده مردم شناسیایران تصرح کرد : میر شکرایی با رفتاری شاخص همواره آماده همکاری و یاری رسان بود. معلمی در وجود میرشکرایی است  رسول وطن دوست پیشکسوت میراث فرهنگی با اشاره به همکاری ها و دوستی  قدیمی  با استاد میر شکرایی گفت : در روزهای دور دهههفتاد با یکدیگر در سازمان میراث فرهنگی کار می کردیم و ایشان برای من مساوی با نجابت ، خردمندی ، صبوری و معلمی است.ادامه