Tagged: بم، سینما، اداره ارشاد،

0

رییس اداره ارشاد «بم» بیان کرد: متاسفانه برای بازسازی فرهنگی و هنری و روح شهر برنامه‌ریزی نشد، در حالیکه…ادامه