Tagged: زلزله بم، معاون میراث فرهنگی، محمدحسن طالبیان، زلزله، مقاوم سازی،

0

معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه دانش مدرن و سنتی را نمی توان در امر مقاوم سازی بناهای تاریخی به تنهایی به کار بست بر امر آموزش در این حوزهتأکید کرد . محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، «امروز »  در دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماریو شهری در برابر زلزله با اشاره به وقوع زلزله بم و خساراتی که در جریان آن به شهر و ارگ تاریخی بم وارد شد تصریح کرد : از آن به بعد موضوع مقام سازی آثارتاریخی در برابر زلزله مورد توجه قرار گرفت و طبق فراخوانی که منتشر شد متخصصان داخلی و خارجی از کشورهای ایتالیا ، ژاپن و … پروژه های تخصصی را دراینحوزه انجام دادند . به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، او با اشاره به این مطلب که تا سال ۹۱ همزمان با وقوع زلزله ورزقان ،میراث فرهنگی عضو ستادبحران نبود گفت : بعد از آن در زلزله کرمانشاه حوزه میراث فرهنگی و مقاوم سازی آثار تاریخی مورد توجه واقع شد که نتایج خوبی را نیز به دنبال داشت . طالبیان با تأکید بر این نکته که دانش مدرن و سنتی را نمی توان به تنهایی به کار بست افزود : باید با شناخت از دانش سنتی ، در راستای حفاظت از بناهایتاریخی در برابر زلزله از دانش مدرن بهره گیریم . معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با مهم خواندن امر آموزش در امر مقاوم سازی آثار تاریخی در مقابل زلزله تصریح کرد :آموزش در وهله نخست برای ناظرین پروژه های مرمت وسپس برای استاد کاران به منظور آشنایی با روش های نوین امری ضروری است . طالبیان در پایان با بیان این مطلب که کسی انتظار ندارد بناهای تاریخی در برابر زلزله ۸ریشتری مقاوم باشند تأکید کرد : باید تلاش کنیم در کنار اینکه ساکنین آسیبنبینند، مخازن موزه ها  امن بوده و اشیا موزه ای نیز در صورت وقوع زلزله با کمترین آسیب منتقل شوند  . گفتنی است ، دومین همایش تخصصی توانمند سازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله با حضور متخصصین این حوزه در حال برگزاری است .ادامه