Tagged: وزیر میراث‌فرهنگی

1

صدای میراث: علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور صبح امروز در حاشیه دیدار با مجموعه‌دارها از…ادامه

5

صدای میراث: نمایندگان مجلس در حال احصاء ویژگی‌ها و مشخصات یک وزیر کارآمد برای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی…ادامه