راه اندازی نخستین سامانه هوشمند نمایشگاه های مجازی در حوزه میراث فرهنگی

0 انتشار:

با امضای تفاهم نامه توسط معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وشرکت هایپر اکسپو، نخستین سامانه هوشمند برگزاری نمایشگاه های مجازی در حوزه های میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری راه اندازی شد.

در قالب تفاهم نامه معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شرکتهایپر اکسپو اولین سامانه هوشمند برگزاری نمایشگاه های مجازی در حوزه های میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، تفاهم نامه همکاری سامانه هوشمندبرگزاری نمایشگاه های مجازی هایپر اکسپو و پژوهشگاه به امضای علیرضا قلی نژاد پیر بازاری معاونفناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه و علیرضا بهرامی نجات مدیر عامل نمایشگاه مجازی هایپراکسیورسید .

بر اساس این تفاهم نامه ، معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وشرکت هایپر اکسپو در برگزاری نمایشگاه های مجازی استارتاپ ها و کارآفرینان حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگی همکاری می کنند .

گفتنی است ،در تعقیب شرح تکالیف معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری و تحقق شعار محوری حمایت از کارآفرینی و تولیدات داخلی، طی تفاهم نامه مابین اینمعاونت و نمایشگاه مجازی هایپراکسپو اولین سامانه هوشمند برگزاری نمایشگاه های مجازی در حوزههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور راه اندازی شد.

بر اساس این تفاهم نامه تمامی کارآفرینان و گروه/واحد های فناور (استارت آپ ها) می توانند با ارائهمعرفی نامه از سوی معاونت فناوری و کاربردی سازی ، با بهره مندی از تخفیفات حداکثری در سامانه یادشده نام نویسی و ضمن معرفی خود به عرضه محصولات یا خدمات خود مبادرت نمایند.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید