گزارش‌ و گفت‌وگو مشاهده همه

0

چهره ماندگار میراث‌فرهنگی: سر وزارت میراث‌فرهنگی از بدن جدا شده است/محمدحسن محبعلی: وزارت میراث‌فرهنگی در سیطره گردشگری است و بخش میراث فرهنگی قدرت ندارد

صدای میراث: محمدحسن محبعلی چهره ماندگار مرمت و میراث‌فرهنگی ایران، نتیجه ادغام میراث‌فرهنگی و گردشگری را بلندتر شدن صدای قاشق و…ادامه

بازار سفر مشاهده همه

بین الملل مشاهده همه

چندرسانه‌ای مشاهده همه

رادیو میراث