رییس فراکسیون گردشگری: عوارض خروج از کشور برای سال آینده ۴۰۰ هزار تومان است/درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بر پایه ۱۰ میلیون گردشگر خروجی تعیین شد

0 انتشار:

صدای میراث: عوارض خروج از کشور در سال آینده همچون امسال ۴۰۰ هزار تومان برای یکبار خروج است.

محمدرضا دشتی اردکانی رییس فراکسیون گردشگری مجلس با اعلام این خبر به صدای میراث اعلام کرد: عوارض خروج از کشور برای سال ۱۴۰۱ تغییر نکرده است و اگر دولت بخواهد نرخ عوارض خروج از کشور را تغییر دهد باید این نرخ براساس نرخ تورم تغییر کند.

رییس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین اعلام کرد: اگر دولت تصمیم به افزایش نرخ عوارض خروج از کشور کند در صورتی که نرخ تورم را ۳۰ درصد در نظر بگیریم این مبلغ باید به ۵۲۰ هزار تومان افزایش یابد. ولی با این حال مبلغ عوارض خروج از کشور در سال آینده هیچ تغییری نخواهد داشت.

او با اعلام این که دولت در سال آینده با توجه به بهبود وضعیت کرونا و واکسیناسیون گسترده و امکان سفر مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد ناشی از عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ را براساس محاسبه تعداد ۱۰ میلیون گردشگر و مسافر خروجی در سال ۹۸ و پیش از شیوع کرونا تعیین کرده است. پیش‌بینی ما نیز بر این اساس است که سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون گردشگر خروجی از کشور خارج شوند که با این محاسبه تحقق درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از محل دریافت عوارض خروج از کشور دور از انتظار نیست.

براساس آمارهای رسمی سال ۹۸ حدود ۱۰ میلیون گردشگر از ایران خارج شدند و حالا پس از واکسیناسیون گسترده در ایران و بازگشت کشورها به چرخه گردشگری و بازگشایی مرزها برای سفرهای تفریحی و زیارتی  دولت پیش بینی کرده است که از محل دریافت عوارض خروج از کشور همزمان با افزایش خروج گردشگر از ایران ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

اگر دولت تصمیم به گرانتر نکردن عوارض خروج از کشور و براساس آن گرانتر شدن سفر خروجی ایرانی‌ها نگیرد، عوارض خروج از کشور همچون سال ۱۴۰۰ برای یکبار خروج در سفرهای عادی ۴۰۰ هزار تومان و برای سفرهای زیارتی ۱۳۰ هزار تومان است. عوارض خروج از کشور برای دومین بار نیز به ترتیب ۶۰۰ هزار تومان برای سفرهای عادی و ۱۹۸ هزار تومان برای سفرهای زیارتی تعیین می‌شود. در صورت خروج برای سومین مرتبه از کشور نیز مبلغ عوارض خروج از کشور به ترتیب ۸۰۰ هزار تومان و ۲۶۴ هزار تومان است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید