ترسیم رخدادهای مستند ارگ قاجار با «قصر گلستان»

0 انتشار:

دفتر پژوهش کاخ گلستان  با چاپ کتاب «گاه نگار قصر گلستان» به نویسندگی همایون خداداد و فائزه امین دهقان به ریشه یابی و ترسیم رخدادهای مرتبط با تاریخچه ارگ سلطنتی قاجار به شکل مستند و مدون می پردازد.

مسعود نصرتی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: کتاب «گاه نگار قصر گلستان» برای دستیابی به مجموعه اطلاعات منسجم، مستند و زمانبندی شده در دفتر پژوهش کاخ گلستان تهیه شده و به زودی منتشر می شود، در تدوین کتاب در آغاز به بررسی و انتخابِ مهم ترین منابع، استخراج مطالب مرتبط با پیشینه کاخ گلستان و ارزیابی میزان درستی و اعتبار اسناد پرداخته شده و سپس به درون مایه رویدادها، وقایع و اهمیت توالی تاریخی گزارش ها به عنوان ویژگی دیگر این اثر با محور کاخ گلستان توجه شده است.

او افزود: این کتاب با ساختار منسجم و مستند، اطلاعات و گزارش های بی واسطه ای را در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه قرار می دهد، با وجود حفظ پیوند رخدادها و توجه به زمان، فصل بندی، ساختار اصلی آن بر مبنای کارکرد بناهای ارگ سلطنتی استوار شده است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تصریح کرد: از رویکردهای اصلی گردآورندگان این اثر، ارائه بی واسطه نثر هر یک از مورخان و مؤلفان است، چنین نگاهی از یک سو باعث باورپذیری هر چه بیشتر محتوا توسط مخاطب می شود و از سوی دیگر مجموعه ای از مهمترین نثرهای  مورخانی را فراهم آورده است که شناخت نسبی ر ا در رابطه با ادبیات و متون تاریخی آن دوره امکان پذیر می سازد. دفتر پژوهش کاخ گلستان تلاش دارد با ارائه این اثر به ریشه یابی و ترسیم رخدادهای مرتبط به تاریخچه ارگ سلطنتی قاجار به شکل مستند و مدون بپردازد.

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید