دوشنبه, ۱۴ اسفند, ۱۴۰۲

شاهکارهای هنری کاخ گلستان از موزه لوور به تهران بازگشت

0 انتشار:

۱۹ اثر از شاهکارهای هنری منحصر به فرد کاخ گلستان از نمایشگاه «امپراطوری گل های سرخ» موزه لوور فرانسه به مخازن کاخ گلستان بازگشت.

مسعود نصرتی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: نمایشگاه هنر قاجار با عنوان «امپراطوری گلهای سرخ» در موزه لوور-لانس فرانسه فروردین امسال برگزار شد که در مدت برپایی این نمایشگاه با استقبال هنردوستان زیادی روبرو شد. به طوریکه بیش از ۱۹۰ هزار نفر از شاهکارهای هنری کاخ گلستان بازدید کردند.

او گفت: مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ۱۹ اثر از شکاهکارهای هنری دوره قاجار را که شامل ۸ تابلو نقاش رنگ و روغن و آب و رنگ، یک آلبوم عکس که عکس‌های آن توسط ناصرالدین شاه گرفته شده است به همراه دوربین عکاسی، تاج مسی مربوط به آقامحمدخان قاجار، ۲ جلد قرآن نفیس خطی که یک جلد آن در ۲ برگ کتابت شده و ۶ مرقع به خط‌های ناصرالدین‌شاه، میرزابابا و محمدباقر، اسدالله شیرازی، اسماعیل جلایر و جعفرخان نوشته شده است، برای نمایش در موزه لوور از گنجینه مخازن کاخ برای نمایش انتخاب کرد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تصریح کرد: این آثار منحصر به فرد قرار است به زودی در کاخ گلستان نیز به نمایش گذاشته شود.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید