شنبه, ۱۲ اسفند, ۱۴۰۲

مطالعه دانش بومی پزشکی در زیست‌بوم جنگل حرا

0 انتشار:

صدای میراث: «مستند نگاری دانش بومی پزشکی مردمی در ارتباط با زیست بوم‌جنگل حرا در قشم» با هدف بازشناسی دانش بومی پزشکی مردمی در ارتباط با زیست ‌بوم جنگل حرا و بررسی بستر فرهنگی و زیستی جامعه سنتی قشم در ارتباط با دانش پزشکی مردمی در حال انجام است.

به گزارش پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ، علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم‌شناسی با اعلام این خبر، گفت: یکی از اولویت‌های پژوهشی مطالعات در زمینه خلیج‌فارس است که با توجه به تمرکز این مرکز بر موضوع پزشکی مردمی تحقیقی با محوریت این موضوع انجام گرفته است.

او گفت: در سال های اخیر با همکاری نشریات علمی دانشگاه های شهید بهشتی، شیراز و بوشهر مجموعه تحقیقاتی از سوی پژوهشکده مردم‌شناسی در این حوزه منتشر شده است.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی گفت: پژوهش مستندنگاری دانش بومی پزشکی مردمی در ارتباط با زیست بوم جنگل حرا (قشم) در همین راستا و با توجه به بندها و مواد مطرح شده در برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز، اهداف عالیه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اساسنامه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و شرح وظایف موظفی پژوهشکده مردم‌شناسی در حال انجام است.

او هدف اصلی در این پژوهش را بازشناسی دانش بومی پزشکی مردمی در ارتباط با زیست‌‌بوم جنگل حرا و بررسی بستر فرهنگی و زیستی این جامعه سنتی در ارتباط با دانش پزشکی مردمی عنوان کرد.

هما حاجی علیمحمدی مجری این طرح نیز گفت: تلاش داریم با انجام این پژوهش بتوانیم بخشی از میراث معنوی مربوطه را که هویت ملی را قوت می‌بخشد حفظ و حراست کنیم و آن را به‌عنوان ارزش فرهنگی با تکیه ‌بر تمدنی غنی برای نسل جوان روشن کنیم.

او افزود: نتایج این پژوهش می‌تواند دستاوردی ارزشمند جهت توسعه پایدار بومی باشد و همچنین به منظور  بهره‌برداری برنامه‌ریزان در سیاستگذاری‌های سلامت و گردشگری پزشکی در جامعه هدف مورد استفاده قرار گیرد.

 

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید