جمعه, ۲۴ فروردین, ۱۴۰۳

پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامان تهیه می‌شود

0 انتشار:

صدای میراث: پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامان در سال جاری با همکاری دست‌اندرکاران و متخصصان دو استان کردستان و کرمانشاه به‌صورت مشترک از  روستاها، مناظر طبیعی و فرهنگی، آیین‌ها و اسطوره‌های دو استان تهیه و تدوین خواهد شد.

به گزارش سازمان میراث‌فرهنگی، جلسه شورای راهبردی تدوین پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامان با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، مرادنیا استاندار کردستان، فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر امور پایگاه‌ها، محسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان و برخی از فرهیختگان کرد  برگزار شد.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی در این جلسه گفت: «تحقق تهیه این پرونده و ثبت جهانی آن، جز با عزم ملی، استانی و منطقه ای در سطوح مدیریتی و جامعه محلی صورت نخواهد پذیرفت.»

او افزود: « منظر فرهنگی هورامان به واسطه ارزش های فراوان ملموس و ناملموس و همچنین قرابت فرهنگی با کشور عراق اثری منحصر به فرد است که قابلیت ثبت جهانی به صورت فرامرزی و مشترکا با کشور مذکور را دارد. بدین منظور لازم است که معرفی کاملی از منطقه با مدیریت بهینه میراث فرهنگی و گردشگری صورت پذیرد.»

سید محسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی استان کردستان نیز در این نشست، گزارشی از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی استان در خصوص ظرفیت سازی و جلب مشارکت های مردمی و تخصصی از طریق برگزاری رویدادهای فرهنگی، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و کنگره های مرتبط با ابعاد مختلف منظر فرهنگی اورامانات ارائه داد.

همچنین فرهاد عزیزی، مدیرکل امور پایگاه ها در این نشست با قدردانی از عزم و اراده و حمایت تمام دست اندرکاران دخیل در امر ثبت جهانی منطقه اورامان، به حمایت در سطح ملی از سوی رئیس سازمان و معاون میراث فرهنگی و در سطح مقامات محترم استانی، اشاره کرد و گفت: «بستر ایجاد شده در کشور برای تحقق این امر بی‌نظیر و منحصر به فرد است.»

او همچنین بر لزوم مشارکت موثر برای انجام اقدامات اجرایی بر پایه  برنامه و به صورت هدفمند به منظور ساماندهی منطقه و معرفی شایسته اثر در سطوح مختلف را ضروری دانست و تصریح کرد: «اگر ارزش های اثر به درستی به مرکز میراث جهانی یونسکو معرفی شود، همگان برابر نام آن و نام ایران سر تعظیم فرود خواهند آورد.»

در ادامه مرادنیا، استاندار کردستان، به منظور ارتقا ساختار همکاری های دو استان، پیشنهاد کرد که شورای مشترک راهبردی به منظور تسریع فرآیند اقدامات مطالعاتی و اجرایی و نیز اتخاذ رویکردهای یکپارچه مدیریتی و اجرایی تشکیل شود.

در این نشست همچنین مباحثی شامل ضرورت اشاره بر به یاد مانده ها در کنار برجای مانده ها در فرهنگ و زندگی مردم اورامانات از سوی دکتر صادقی، منحصر به فرد بودن منطقه از لحاظ تنوع مذاهب و ادیان از سوی دکتر سلطانی، نیاز به مدیریت و حفاظت صحیح بر مبنای جامعه محلی و تدوین استراتژی های لازم برای پیشبرد علمی کار از طرف دکتر هاشمی، ارتباطات و تأثیرات منطقه و مردم آن در محدوده گسترده جغرافیایی از کشورهای همسایه تا اروپا از دوران پیش از تاریخ تاکنون از سوی دکتر بهرام نیا، روش شناسی تدوین پرونده به صورت مشترک در دو استان، تمرکز مباحث پرونده بر زیست معیشت ساکنان منطقه اورامانات و ترغیب مردم محلی به مشارکت در این امر ، اهمیت زبان هورامی، نمادها و نشانه های مرتبط با آن، پیوند این زبان با زبان های همسایه و تأثیر آن بر سایر زبان ها از طرف دکتر شمس، لحاظ حدود استاندارد در مقیاس پرونده و همچنین توجه بر ابعاد اقتصادی ساکنین روستاها به منظور تضمین بقای سکونت در محدوده با تمرکز بر گردشگری پایدار از سوی دکتر خیرالهی، شناسایی معماری منطقه غرب به عنوان یکی از شیوه های بنیادین معماری ایرانی و ارزش آن از سوی دکتر مولانایی و پاره ای از فرصت ها و چالش های منطقه مطرح شد.

در پایان این نشست، محمدحسن طالبیان ضمن تمرکز بر ارزش های منحصر به فرد منطقه و اشاره به ضرورت پوشش تمام ابعاد ملموس و ناملموس تاریخی- فرهنگی- طبیعی هورامان، گفت: «این پرونده می تواند به واسطه اشتراکات فرهنگی، طبیعی، تاریخی و جغرافیایی به صورت فرامرزی و با همکاری کشور عراق و با مشارکت کارشناسان بین المللی تکمیل شود. همچنین در تدوین ساختار مدیریتی منطقه، مدیریت مردم محور بر پایه سطوح مختلف جامعه محلی ضروری است.»

در این جلسه که به ریاست طالبیان برگزار شد، اهم اقدامات و رویکردهای لازم به منظور تسریع فرآیند تهیه پرونده و اتخاذ تصمیمات مدیریتی و اجرایی متناسب با ارزش های اثر بررسی شد.

همچنین مجموعه اقدامات و اطلاعات جمع آوری و تدوین شده از سوی مدیریت پایگاه میراث فرهنگی اورامانات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و کمبودهای مطالعاتی به حاضران در این نشست اعلام شد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید