پنج شنبه, ۰۴ مرداد, ۱۴۰۳

دومین دانشکده گردشگری کشور دراصفهان تاسیس می‌شود

0 انتشار:

صدای میراث: نشست هیئت امنا وهیئت مدیره بنیاد گردشگری پروفسورجعفری درهتل عباسی اصفهان برگزار و قرار شد دومین دانشکده گردشگری کشور در دانشگاه اصفهان تاسیس شود.

این هم‌اندیشی باحضور دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان، دکتر انصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کرباسی زاده عضوهیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، دکتر روشن عضو شورای شهر اصفهان، سالاریان مدیر دفتر وزارت امورخارجه، دکترطیبی مدیر بین‌الملل دانشگاه اصفهان، فرنیا مدیرجامعه گردشگری الکترونیکی استان اصفهان و مهندس جعفری و دکتر مختاری با حضور مجازی پروفسور جعفری بنیانگذار بنیاد گردشگری جعفری و استاد برجسته گردشگری در جهان برگزار شد.

به گزارش صدای میراث، درابتدای نشست پروفسور جعفری به بیان اهداف واهمیت تشکیل بنیاد و ضرورت اجرایی شدن مراحل اجرایی توافق با شهرداری اصفهان و تسریع در ادامه فعالیت‌های این بنیاد در خانه تاریخی مرحوم شفتی پرداخت.

درادامه جلسه نیز دکتر حسن تقی زاده انصاری رئیس هیئت امنای این بنیاد، گزارشی از برنامه و فعالیت‌های بنیاد بویژه اقدامات علمی، کاربردی و پژوهشی ارایه کرد.

دکتر طالبی رییس دانشگاه اصفهان نیز از آمادگی دانشگاه اصفهان برای گسترش همکاری در راستای توافقنامه این دانشگاه با بنیاد پرفسور جعفری خبر داد.

در این جلسه همچنین به پیشنهاد بنیاد پرفسور جعفری و همکاری اتاق بازرگانی اصفهان در مورد تاسیس دانشکده گردشگری در دانشگاه اصفهان رای مثبت داده شد و دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان با آن موافقت کرد.

براساس این توافق مقرر شد، مراحل اداری وقانونی راه‌اندازی دومین دانشکده گردشگری کشور در اولویت کاری دانشگاه اصفهان و حامیان ایجاد دانشکده گردشگری در آن دانشگاه قرار گیرد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید