پنج شنبه, ۰۴ مرداد, ۱۴۰۳

سازمان میراث‌فرهنگی مقام برتر بودجه‌ریزی کشور را کسب کرد

0 انتشار:

صدای میراث: سازمان میراث‌فرهنگی در نهمین همایش بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان دستگاه برتر کشور شناخته شد.

مسعود نوری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اعلام این خبر به صدای میراث گفت: ۳ فرآیند مهم از سال گذشته در سازمان میراث‌فرهنگی انجام شد. نخست، استانداردسازی و مدیریت فرآیند، مرحله دوم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت‌ها و برنامه‌ها و فرایند آخر نیز ارزیابی و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که اجرای این فرآیندها در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به انجام بهینه امور منجر شد.

به گفته او، اجرای این فرآیندها نیز براساس شاخص‌های مندرج در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته بود.

نوری تاکید کرد: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل همین اقدامات در فرایند بودجه ریزی به عنوان دستگاه برتر در کشور شناخته شد و لوح سپاس نیز دریافت کرد،

وی گفت: نخستین‌بار است که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری رتبه برتر بودجه‌ریزی کشور را کسب می‌کند و به همین دلیل سال آینده سازمان میراث‌فرهنگی جزو دستگاه‌هایی است که بودجه‌ریزی آن براساس عملکرد انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تاکید کرد: براین اساس سال آینده تمامی امور و فعالیت‌های سازمان میراث‌فرهنگی براساس قیمت تمام شده ارائه می‌شود و بر همین اساس نیز اختصاص بودجه اعلام شده برای فعالیت‌ها قطعی است.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید